Friluftsskolen

Friluftsskolen er et ferietilbud i nærmiljøet for barn og ungdom, med hovedfokus på 10–13-åringer. Målet med Friluftsskolen er å gi deltakerne lystbetont introduksjon til friluftsliv. Disse skal i all hovedsak være friluftsrelaterte. Friluftsskolen arrangeres på dagtid over 3 til 5 dager. Det kan være én overnatting, men er ikke et sammenhengende leirtilbud. Friluftsskolen skal normalt være åpen for alle og med lav deltakeravgift. Friluftsskolen er et samarbeid mellom Den Norske Turistforeningen og Friluftrådenes Landsforbund.

Smilande barn på friluftsskole

MÅL

Friluftsskolen skal være et positivt og lystbetont ferietilbud i nærmiljøet og skal legge grunnlag for varige friluftsvaner

Obligatoriske tema

 • Allemannsrett og ferdselskultur
 • Kartforståelse
 • Raste- og leirplass
 • Tur eller ekspedisjon

Aktiviteter

I tillegg til de obligatoriske temaene blir det tid til mange morsomme aktiviteter utfra lokale forhold.

 • Bruk av kniv, øks og sag
 • Padling, roing og seiling
 • Bading og vannaktiviteter
 • Høsting, fiske eller plukking av bær, sopp og urter
 • Mat ute
 • Ski, skøyter og aking
 • Snøforming

Placeholder
Placeholder

Sikkerhet

Friluftsskolen omfatter lavterskel friluftsaktiviteter
som normalt ikke innebærer risiko for vesentlige
skader eller ulykker. Lederene er likevel opplært i førstehjelp og risikovurdering.

Praktisk

En normal friluftsskoledag varer fra kl. 9 til 15, og det blir servert mat til deltagerne. Det er som regel en overnatting i telt eller lavvo.