Erfaringsseminar 2020

asgeir@friluftsrad.noYmse

Erfaringsseminar friluftskolene 2020

17.november 2020 kl. 14.00-18.30 på Scandic hotell Hamar, Vangsvegen 121, 2318 Hamar

PROGRAM
14.00 Velkommen v/ møteleder Lisa Lundh
(epost: lisa@friluftsrad.no)

Del 1 – Om etablering av nye Friluftskoler

14.10 Rammer og muligheter innen Friluftskolekonseptet v/ Morten Dåsnes
14.55 Erfaringer med satsing friluftskolen v/ Bergen og Hordaland turlag

15.15 Pause

Del 2 – Erfaringsutveksling fra 2020 og veien videre i 2021

15.30 Presentasjonsrunde der alle forteller kort om sitt arbeid med Friluftskolen (1.min)
15.45 Friluftskolen i pandemien. Innledning til erfaringsutveksling v/Anne-Mari Planke
16.15 Rekruttering av deltagere og ledere. Innledning til erfaringsutveksling v/Kristin Oftedal
Slik gjør vi det – 2-3 arrangører vil bli utfordret til korte presentasjoner
16.40 Varslingsrutiner. Presentasjon av forslag v/Anne-Mari Planke

16.55 Pause

17.10 Erfaringer med prosjektet «Orientering – Kart i skole og fritid» og videreføring i 2021 v/Henning Bratland Carlsen, Norsk orientering
17.40 Erfaringer med årets tema og neste års tema. Innledning v/Kristin Oftedal
18.15 Annet – åpen post for innspill fra deltagerne

18.30 Slutt
20.00 Middag

Påmeldingslenke (åpnes i nytt vindu, Google)

Deltagelse hele erfaringsseminaret inkludert lunsj er gratis
Ønsker du å delta på middagen koster det 215,-
Overnatting inkludert frokost 980,-

Deltagelse på del 1 er særlig beregnet på nye arrangører i 2021. Deltagelse på del 2 er anbefalt alle som har gjennomført Friluftskole i 2020 og planlegger å gjennomføre i 2021.
Hvis du ønsker lunsj før del 1 så serveres den kl.13.00 på hotellet.

Vi tar sikte på en overføring av seminaret via teams.

Den fysiske konferansen arrangeres i henhold til gjeldende smittevernregler, og kan bli avlyst på kort varsel om smittesituasjonen skulle tilsi det.

Erfaringsseminaret arrangeres i forkant av konferansen «Hva vet vi om barn og unges friluftsvaner og preferanser?». Se eget program for påmelding til konferansen. (åpnes i nytt vindu som en pdf)