Erfaringsseminar 2020

asgeir@friluftsrad.noHistorie

Digitalt erfaringsseminar friluftskolene 2020

17.november 2020 kl. 12.00- 15.45,
Teamslenke får du ved påmelding

PROGRAM
12.00 Velkommen v/ møteleder Lisa Lundh
Del 1 – Om etablering av nye Friluftskoler
12.05 Rammer og muligheter innen Friluftskolekonseptet v/ Morten Dåsnes
12.50 Erfaringer med satsing på nye friluftskoler v/ Bergen og Hordaland turlag
13.05 -13.15 Pause
Del 2 – Erfaringsutveksling fra 2020 og veien videre i 2021
13.15 Presentasjonsrunde der alle forteller kort om sitt arbeid med Friluftskolen (1.min)
13.30 Friluftskolen i pandemien. Innledning til erfaringsutveksling v/Anne-Mari Planke
14.00 Rekruttering av deltagere og ledere. Innledning til erfaringsutveksling v/Kristin Oftedal
Slik gjør vi det – 2-3 arrangører vil bli utfordret til korte presentasjoner
14.15 Varslingsrutiner. Presentasjon av forslag v/Anne-Mari Planke
14.30 -14.45 Pause
14.45 Erfaringer med prosjektet «Orientering – Kart i skole og fritid» og videreføring i 2021 v/Henning
Bratland Carlsen, Norsk orientering
15.15 Erfaringer med årets tema og neste års tema. Innledning v/Kristin Oftedal
15.35 Annet – åpen post for for innspill fra deltagerne
15.45 Slutt

Påmeldingslenke (åpnes i nytt vindu, Google)

Deltagelse på det digitale erfaringsseminaret er gratis
Deltagelse på del 1 er særlig beregnet på nye arrangører i 2021. Deltagelse på del 2 er anbefalt alle som har gjennomført Friluftskole i 2020 og planlegger å gjennomføre i 2021.
Erfaringsseminaret arrangeres i forkant av konferansen «Hva vet vi om barn og unges friluftsvaner og preferanser?». Se eget program for påmelding til den digitale konferansen. (åpnes i nytt vindu som en pdf)