Erfaringsseminar 2017

Marianne SanderudDiverse

Den Norske Turistforening og Friluftsrådenes Landsforbund arrangerer Erfaringsseminar for Friluftsskolen.
Seminaret er gratis, påmelding innen fredag 20.oktober.

Når/Hvor:
Torsdag 26.okt, 10-15
DNT, Youngstorget 1

Registrer påmelding her

Målgruppe
Arrangører av Friluftsskole i 2017 og de som planlegger å arrangere Friluftsskole i 2018.
Program
10.00   Velkommen og presentasjonsrunde.
10.30   Rammer for Friluftsskolen, v/ Astrid Berger Høj
11.00   Hvordan engasjere barn og skape interesse for naturen, v/ Tor Egil Bagøien, Førstelektor Nord Universitet
12.00   Lunsj
13.00   Slik gjør vi det, eksempler og erfaringer fra Friluftsskoler:
Telemark Turistforening
Helgeland Friluftsråd
Polarsirkelen Friluftsråd
Kommentarer og spørsmål
13.45   Pause
14.00  Utvikling og forbedringer. Gruppearbeid og drøfting, v/ Kristin Oftedal
14.58   Avslutning

Forbehold om mindre endringer i programmet.

Vel møtt!